Czy warto inwestować w srebro?

Po co inwestować w srebro?

Podobnie jak złoto i inne zasoby naturalne, srebro jest klasyfikowane jako towar – aktywa materialne znajdujące się w obrocie publicznym. Ceny aktywów trwałych generalnie poruszają się w odwrotnym kierunku niż akcje i obligacje.

Z tego powodu wielu inwestorów zwraca się w stronę towarów takich jak srebro, gdy rynek akcji ma słabe perspektywy lub w czasach recesji czy zawirowania politycznego. Ponieważ jest pod wpływem różnych czynników, srebro może być dobrym sposobem na dywersyfikację i zrównoważenie portfela w stosunku do akcji lub innych papierowych papierów wartościowych.

Srebro działa również jako zabezpieczenie przed inflacją. Jako zasób fizyczny ma wewnętrzną wartość, w przeciwieństwie do dolara czy innych walut. Srebro zachowuje swoją wartość w długim okresie i dobrze sobie radzi, gdy stopy procentowe są niskie – a inwestycje o stałym dochodzie nie przynoszą dużych zysków.

W ten sposób srebro działa jak złoto jako inwestycja, pełniąc podobną rolę „bezpiecznej przystani”. Jednak srebro jest zarówno metalem przemysłowym, jak i inwestycyjnym – co znacząco wpływa na jego zachowanie cenowe i perspektywy.

Srebro jest używane do produkcji różnych rzeczy, od błyszczącej biżuterii po skromne baterie, od sprzętu medycznego po mikroukłady. Znajduje się również w czołówce niektórych innowacyjnych dziedzin.

„Ponieważ srebro ma bardzo wysoką przewodność, jest wykorzystywane w wielu zastosowaniach technologicznych w energetyce słonecznej i elektrycznym przemyśle motoryzacyjnym” – mówi Giancarlo Camerana, doradca strategiczny w QORE Switzerland, firmie zajmującej się doradztwem w zakresie metali szlachetnych i inwestycji. Wyjaśnia, że ​​przy szybkim rozwoju obu dziedzin, wielu analityków przewiduje, że popyt na srebro prawdopodobnie znacznie wzrośnie w nadchodzących latach.

Jakie jest ryzyko inwestowania w srebro?

Wrażliwy na recesję: napędzana wzrostem przemysłowym cena srebra może zostać zdziesiątkowana przez spowolnienie gospodarcze.

Podatny na zmiany technologiczne: Zawsze istnieje możliwość zastąpienia srebra innym metalem w jego zastosowaniach produkcyjnych. Albo kiedy coś się stanie z samą branżą — zobaczcie upadek kliszy fotograficznej.

Ograniczony potencjał dochodu/aprecjacji: jako namacalny towar srebro nie oferuje żadnych odsetek, takich jak obligacje, ani dywidendy, jak akcje. Jedyną szansą na osiągnięcie korzyści jest sprzedaż produktu podczas wzrostu ceny.

Nieprzewidywalne ruchy cenowe: Ponieważ srebro ma wartość w wielu kategoriach, jego cena może gwałtownie się wahać, złapana w przeciąganie liny między wycenami przemysłowymi i inwestycyjnymi. Powiedzmy, że inwestorzy podbijają ceny srebra. „Wraz ze wzrostem ceny srebra rośnie zachęta do recyklingu srebra ze złomu przemysłowego, biżuterii i srebra” – mówi Camerana. „Ponieważ istnieje wiele potencjalnego złomu na całym świecie, może to spowodować nieoczekiwaną nadpodaż”, co z kolei spowodowałoby spadek ceny.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.